Cao gemeenten 2018 pdf

Salaris en arbeidsvoorwaarden zuivel 2016 2018 cao zuivel. Op basis van deze cao hebben wij ons aanbod vernieuwd. Deze bestaat uit 20 schalen, met elk 11 periodieken. Principeakkoord cao gemeenten 1 mei 2017 1 januari 2019. Cao partijen vinden deze ontwikkeling ongewenst, omdat sociaal werk door sociaal werkorganisaties moet worden uitgevoerd, vooral uit oogpunt van kwaliteit en governance. Nieuw overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag per 1 januari 2018. Adressen en telefoonnummers adressen en telefoonnummers 2. Loonschalen met ingang van 1 januari 2019 nr salaris o a b1 b2 c1 c2 d1 d2 e f g h i o15 wml 15 jaar 15 1 wml 15 jaar 15 o16 wml 16 jaar 16 2 wml 16 jaar 16. Deze cao treedt in werking op 1 januari 2015 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2018. The ec is not responsible for the content of this site.

Stein sociaal plan pdf gemeente utrecht sociaal plan pdf gemeente venlo sociaal plan pdf gemeente vlaardingen sociaal statuut 2018 pdf gemeente winterswijk rova sociaal plan pdf gemeente zaandam. Ruim 1500 leden hebben hun stem uitgebracht, waarvan 95% voor het resultaat heeft gestemd. Het loga kan het lokaal overleg hierover raadplegen. Actiedraaiboek cao gemeenten a c t i e d r a a i b o e k g e m e e n t e n inhoudsopgave 1. Cao gemeente ambtenaren 2019 en 2020 salarisschaal.

Cao partijen zien dat een aantal gemeenten kiezen voor insourcing van het sociaal werk. Neither the ec nor the project beneficiaries are liable for any use made of the information contained herein or. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. In particular, secure encrypted cookies are necessary to allow secure progression through the various elements of the online apply and my application services. Salaris en arbeidsvoorwaarden zuivel 2016 2018 cao. Neither the ec nor the project beneficiaries are liable for any use made of the information contained herein or for the content of linked external websites or pages. Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2018, nieuwe structuur. Over 2017 en 2018 heeft u per saldo nog recht op een aanvullende loonindexatie van 0,3%. Pdf gemeenten gemert bakel laarbeek en someren sociaal plan toetreding.

409 775 463 61 485 1058 436 914 330 690 294 242 609 409 1430 1254 130 692 848 1273 209 35 392 435 1359 627 793 113 189 1484 1256 1237 297 816 47 679 539 940 565 1112 1316 76